“ Tasavvuf, İslâm’la kemâle ermiştir. İslâmiyet’ten önceki tasavvufî yorumlar sadece İslâm’ı anlamak için fırsat yaratır. Hayatım boyunca... ” devamını oku
Haberler & Duyurular Tüm haberler...
Anma Programı-Ankara

Cemalnur Sargut 15 Mayıs Pazar saat 13.00'te Türk Kadınları Kültür… Devamını oku...

Üsküdar-Anma Programı

Cemalnur Sargut 8 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de Altunizade Kültür Merkezi'nde Pîr Hasan Sezayî Gülşeni Hazretlerini Anma Programı'nda konuşma yapıyor... Devamını oku...

1.Palyatif Bakım Hemşireliği Sempozyumu

Cemalnur Sargut 27 Nisan Çarşamba günü Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin düzenlediği 1.Palyatif Bakım Hemşireliği Sempozyumunda "Palyatif Bakımda Manevi ve Psikolojik Boyut" başlıklı 4 Oturum'da… Devamını oku...

İmza Günü-İzmir

Cemalnur Sargut 24 Nisan Pazar saat 14.00'de İzmir Tüyap Kitap… Devamını oku...

Alternatifsiz Gündem-Tek Rumeli Tv

Cemalnur Sargut 17 Nisan Pazar akşamı saat 20.00'de Tek Rumeli… Devamını oku...

Kadınlık Makamının En Yücesi (Meryem Sûresi 16-29. Âyet)
İslâm’da Hz. Meryem, sadâkat, samimiyet ve itaatin en yüce sembollerinden birisidir. Bunun nedeni; onun Rabb’inin mucizelerine mutlak güveni ve îmânı ile ayrıca Cebrâil (a.s) tarafından getirilen Îsâ’ya (a.s) hamile kalacağına ve Îsâ’nın yüce maksadı hakkındaki mesaja îmânıdır. Üstelik Meryem îmânını kendi kavmi…Devamını oku...
"Kimse kimseyi koruyamaz. Tek koruyan Allah'tır..."
Samiha Ayverdi'nin Yaşantısında Günümüzün Mutasavıf Kadınına Bakış

Samiha Ayverdi; “Tasavvuf bir zıtlar abidesi olan insan bünyesini ruhen…

Sudaki Can

Cemalnur Sargut'un 20 Mart 2009 tarihinde Dünya Su Forumu'nda yaptığı konuşma…

Bir İbret ve Hikmet Öğretisinin Perdesi Olarak Sinema

Sinema, günümüzde Allah’ın Rab sıfatıyla tecellisinin farklı…

Tasavvufun Günümüzde Uygulanması

Tasavvuf, insanın kendi içine yaptığı yolculuktur. İslam tasavvufunda…

Haber Grubu
Cemalnur Sargut'un ders, konferans ve televizyon programları ile ilgili duyuruların yapıldığı gruba katılmak için duyurucemalnurorg+subscribe@googlegroups.com adresine boş bir mail gönderebilirsiniz.