Kâbe'nin Hakîkati Tüm yayınlar... Geri

Kitap Kâbe’nin hakîkatini, tarihçesini, Kâbe’de ibadet ederken yapılan hareketlerin iç mânâsını, Kâbe ile ilgili âyetlerin zahirî ve batinî hakîkatini anlatmak ve Kâbe’den maksadın kâmil insanın gönlü olduğunu idrāk etmek üzere hazırlanmıştır.

Allah buyuruyor ki “Bana hiç bir şeyi ortak koşma ve Beyt’in binasını yaparken ihlâstan başka gaye besleme. Her şeyi sadece benim rızam için samîmî bir kulluk görevi olarak yap.”

İşte Beytullah yalnız Allah’a mahsus ibâdethâne demektir. Kitabın amacı bu hâneyi idrāk etmektir.

Kitaptan Birkaç Nakil

Tavaf “ Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorusuna “Evet Rabbimizsin” diyip kendinden geçmek, Rabbine kavuşmaktır.

Tavaf dostun hallerini görmek lahut perdelerinden Hakkın sırlarını duymaktır.

Tavaf kendi varlığından geçmek, mutlak yoklukta devamlı varlık tadını tatmaktır.

Tavaf dostun aşk vuruşu darbeleri önünde başını top yapıp başsız ayaksız dosta koşmaktır.

Tavaf Yakub’un derdini de devasını da bilmek, Yusuf’a kavuşma kokusunu Yusuf’un gömleğinden koklamaktır.

Tavaf, gönül gözlerini açmak ve kutsî nurları görmektir. Ve tavaf, “Benim Allah ile öyle bir vaktim vardır ki, o vakitte ne Allah’a yakın bir melek ne de bir Peygamber aramıza girer” hakîkatinin sırrıdır.

Ey hakîkat isteklisi! Bil ki bu makamda daha nice sırlar vardır, okunan dualarda nice sırlar vardır..  Ve yine bil ki Kâbe yolculuğu bir hakîkat yolculuğudur ve başı sonu idrāktir.

Detaylar
Yazar : Cemâlnur Sargut
Kitap Adı : Kâbe'nin Hakîkati
Yayınevi : Nefes Yayınevi
İlk Baskı Tarihi : Ocak 2010
Sayfa Sayısı : 192 syf.
Dil : TÜRKÇE
Haber Grubu
Cemalnur Sargut'un ders, konferans ve televizyon programları ile ilgili duyuruların yapıldığı gruba katılmak için duyurucemalnurorg+subscribe@googlegroups.com adresine boş bir mail gönderebilirsiniz.